Model van het Energiegebruik in Vervoer

Onderstaand model is ontwikkeld in Mathematica en is gebaseerd op dezelfde principes als het basismodel. Een uitleg over de verschillende onderdelen van het model wordt op deze pagina gegeven.

Om het model te kunnen gebruiken, moet de Wolfram CDF player geïnstalleerd zijn. Vervolgens moet er toestemming worden gegeven om deze plugin te gebruiken (dit wordt automatisch gevraagd). Als de rekensnelheid te laag is, kan hier een stand-alone versie van het model worden gedownload. Deze versie kan vervolgens met de CDF player worden geopend.